Blog

Čapí hnízdo slaví 60 let

 

 

Když jsem byl ještě malý kluk pamatuji si, že na tomto hnízdě pravidelně vyváděli bílí čápi svá mláďata.

Poslední 3 roky bylo však hnízdo opuštěné. Obracela se na mě řada lidí, kteří mají k hnízdu vztah a ptali se mě proč už na něm čápi nehnízdí. Vysvětloval jsem jim, že faktorů, které to ovlivňují je celá řada a nikdy člověk přesně nemůže určit příčinu, pokud vyloženě neobjeví mrtvého jedince a neidentifikuje jej například díky kroužku, kteří ptáci dostávají ještě jako mláďata v prachovém peří. Jednou z variant byl i havarijní stav hnízda, které je nakloněné a hrozí jeho pád. Tuto variantu však letos čápi vyvrátili svým návratem a v těchto dnech se jim již líhnou mláďata.

Nicméně mi vše začalo vrtat hlavou a začal jsem dávat dohromady informace. Podařilo se mi zjistit, že prababička mé dcery jezdívala do této vesnice na kole za dědou. Bylo jí tehdy 19 let a již v té době čápi na komíně hnízdili. S dědou jsou i po šedesáti letech spolu. Hnízdo je tedy staré minimálně 60 let. Aby byli i další generace čápů v bezpečí, chystáme kompletní rekonstrukci jejich hnízda.

 

 

 

 

V příštím příspěvku Vám ukáži tvorbu dalších biodiverzitních rájů v podobě tůní a mokřadů na kterých dlouhodobě pracuji…