Blog

Odpadu na hnízdech přibývá

Přibývá odpadu na hnízdech ptáků.

Na všech hnízdech ptáků přibývá odpadu, který si lidé „odloží“ v přírodě. Zamotaná mláďata jsem vysvobozoval u černých čápů, bílých čápů i orlů mořských. U luňáků červených, je tento jev nejčastější. Luňáci jsou v tomto směru postiženi nejvíce. Jejich hnízdo připomíná spíše pohled do popelnice, než do pěkného ptačího příbytku. Hnízdo dostavují a zanáší různorodým odpadem od provázků, pytlovin, hadrů, hygienických potřeb, igelitových sáčků a tak dále. Mláďatům těchto krásných dravců se často stává osudným zamotání právě do těchto odpadů. Odstraňoval jsem z jejich křídel, nohou, pařátů i hlav zamotané rybářské vlasce, provázky i sáčky. Ve většině případech se jedná o nevzletná mláďata stará pár týdnů, takže se je daří vysvobozovat. Pokud nemají, například nohu zaškrcenou natolik, že by byla odumřelá, mohou si v klidu dospět a vyletět do oblak již pár týdnů po mé návštěvě.

Příští příspěvek : Rádio ČRo Podcast.