Blog

Žijí nedaleko mě

Toto hnízdo černých čápů, je výjimečné hned z několika důvodů.

Nejen hnízdo samo o sobě, ale i strom na kterém hnízdo spočívá je opravdu výjimečným skvostem. Tak mohutných dubů s krásnou rozložitou korunou a silnými kosterními větvemi, totiž v komerčně využívaných lesích nalezneme velice málo.

Stabilita, kterou strom nabízí černým čápům ke každoročnímu přistavení hnízda, je nedocenitelná. Přesvědčil jsem se o tom již mnohokrát. Především pak v posledních letech a i tomto roce, kdy strom přežil několik vichřic, které shodili řadu jiných hnízd i stromů v blízkosti tohoto hnízda.

Čtrnáct let již uplynulo od prvního zahnízdění a mé první návštěvy tohoto místa. Po čtyřech letech úspěšného hnízdění, jsem při kontrole nalezl 4 mrtvá mláďata na hnízdě. Byl to pro mne šok a dodnes nevíme co se tenkrát s mláďaty stalo. Dospělí čápi hnízdo opustili na dlouhé roky. Radost mi udělal jejich návrat v roce 2019. Tři roky poté, co jsem v blízkosti lokality realizoval 16 tůní na zádrž vody, které samozřejmě lákají spousty obojživelníků. Troufám si říci, že tyto tůně měli pozitivní vliv na opětovné zahnízdění čápů. S oblibou na ně pravidelně zalétávají za potravou a my je zde můžeme pozorovat.

Velkým úskalím zůstávají nezajištěné sloupy el. vedení! Za dlouhá léta, co se starám o zajištění hnízd proti pádu, se „má“ zachráněná mláďata pravidelně stávají oběťmi na těchto sloupech. Jde o sloupy, ve vzdálenosti několik set metrů od hnízd na vytipovaných trasách. Mláďata se učí létat a často dosedají na vyvýšená místa v otevřené krajině. Přestože na tento problém poukazujeme již léta, zatím sloupy nebyly zajištěné a veškeré urgence jsou bez odezvy.

Ukázkový příklad z loňského roku. Na tomto krásném hnízdě vyvedla dvě mláďata, aby se 2 týdny po vylétnutí jedno z nich spálilo na sloupu el. vedení. Našel ho myslivec, který mi o nálezu řekl po 2 měsících. Na místě jsem našel ostatky a kroužky díky kterým se potvrdilo, že se jedná o naše mládě.

Letos jsou opět na hnízdě dvě krásná mláďata. Přežila již tři silné vichřice! Držme jim palce, ať se vyhnou všem nebezpečím, které jsme jim my jako lidé připravili a zdárně se dožijí vysokého věku se spoustou dalších potomků.

V dalším příspěvku se podíváme na hnízda luňáků červených…