Blog

Náhradní hnízdo pro orly.

V říjnu 2022 jsem si zlomil záprstní kost prsteníčku. V tu dobu mi volala paní hajná, Rudka Košanová,
s prosbou o konzultaci týkající se orlího hnízda, kterému hrozilo zřícení. Během rozhovoru jsem poznal, že je to zapálená přírodomilka a hodně jí záleží na tom, aby se nezabila orlí mláďata v případě, že by došlo
k vyvrácení stromu s hnízdem. Domluvili jsme se na návštěvě a 8. listopadu vyrazili s kamarádkou do Plzeňského kraje na zhodnocení stavu stromu a vytvoření plánu záchrany.

Při prvním ohledání jsem našel hnilobu a plodnice hub na bázi kmene. Bez hub by nebyl život na Zemi tak, jak ho známe. Protože víme, že skvěle rozkládají organický materiál, kterým je i dřevo, bylo jasné, že je nutné hnízdo přesunout na zdravý a stabilní strom.

Jako náhradní strom pro nové hnízdo se vyloženě nabízel smrk s odeschlou špičkou. Ten jsme také zhodnotili jako nejlepší variantu pro stavbu nového příbytku.

Staré hnízdo.

…domluvili jsme se na postupu, vysvětlil jsem na místě co a jak a kde dělat a s přáním, ať se dílo podaří, vyrazil ku domovu…

Po pár týdnech volala paní hajná s tím, že se jí nepodařilo sehnat nikoho, kdo by hnízdo postavil. Naléhavost v jejím hlase mi uzdravila ruku 🙂 a v prosinci jsme se s Péťou vydali opět na místo, tentokrát však nemluvit, ale jednat.

Před výstupem na strom probíhá příprava materiálu na samotnou stavbu. Silné větve pro základ a slabší na výplet a vystlání hnízda.

 

Výstup do koruny, kde proběhne její úprava, vytažení materiálu a samotná stavba nového hnízda.

Po uschnutí špičky dochází k posílení živých větví, kterými se strom snaží nahradit terminální výhon. Toho jsem využil pro novou, stabilní stavbu…

Samotná stavba hnízda se blíží ke konci. Počasí bylo mlhavé a strom mokrý. Takové to počasí, kdy holkám pod stromem mrzly nohy a mně se při práci kouřilo od pusy…

Zátěžový test nového hnízda :-).

Protože nechceme, aby orli obsadili staré hnízdo, je nutné ho odstranit. Povolení k pokácení stromu
s hnízdem se povedlo získat Karlu Makoňovi, který má letité zkušenosti hlavně s bílými čápy a je vedoucím stanice pro zraněné živočichy Plzeň-DESOP. Dokonce získal finanční podporu z Krajského úřadu, která mi krásně pokryla náklady na cestu, materiál i svačinu 🙂 . Tímto velice děkuji!

,,Vtipné“ bylo, že až po stavbě nového hnízda jsem si uvědomil, že mám s sebou jen jednoruční pilu na ošetření stromů. Nicméně i s ní jsem nakonec zvládl strom porazit a přesným, směrovým zásekem se trefit mezi mladé stromky.

Při kácení je nutné být velice obezřetný, jelikož vám za krk může spadnout hnízdo vážící stovky kilogramů.

Paní hajná byla vděčná za pomoc.

Radostná zpráva dorazila začátkem dubna (r. 2023). Hnízdo orli obsadili a momentálně vychovávají dvě malá mláďata!  Foto pořídila Rudka silnou optikou z velké vzdálenosti tak, aby nedošlo k jejich rušení.

Ilustrační foto:

Dospělý orel mořský s mláďaty.

Prosinec je pro stavbu nového orlího hnízda na následující sezónu hraničním termínem, jelikož orli mořští již v tu dobu obeznávají hnízdiště, v lednu mají tok a v únoru již snáší vejce.

Jak už víme, stavbou nového a stabilního hnízda zajistíme ztrátu snůšky vajec či úmrtí mláďat. Také udržíme hnízdící pár na lokalitě, kterou můžeme kontrolovat, a zajistit tak ptákům klid v době hnízdění, což je také velice stěžejním faktorem pro zdárné vyvádění mláďat.

Když jsme dokončili hnízdo a vyrazili ku domovu, bylo to s vírou, že jsme udělali maximum, aby orlům vyhovovalo. Jsme rádi, že se povedlo.

 

V dalším příspěvku se podíváme na tůně, čápy, orly…sám zatím nevím. Je toho hodně, tak se nechte překvapit. 🙂